DOBRO DOSLI!
NAŠ CILJ
TERMINI
SLIKE SA TRENINGA
AKTUELNOSTI
e-mail me

NAŠ CILJ JE OSMJEH NA LICIMA VAŠIH NAJDRAŽIH!

P4290638 [320x200].JPG

Programski ciljevi Udruženja, zadaci i djelatnosti Članova su: - okupljanje djece i omladine u cilju bavljenja gimnastičkim sportom !
P4290572 [320x200].JPG

SRETNI!

Stvaranje i proširenje materijalne osnove bavljenja gimnastičkim sportom, učestvovanje na sportskim i takmičenjima, u svim vidovima takmičenja koji organizuju nadležni savezi. Organizovanje stručnog rada za sve sportske selekcije u Udruženju, Obezbjeđenje neophodnih uslova za stručni i vaspitno - pedagoški rad u okviru Udruženja.

P4290594 [320x200].JPG

SIGURNI!

Usavršavanje i školovanje sopstvenog stručnog kadra i održavanje veza sa odgovarajućim stručnim institucijama. Saradnja sa sportskim i drugim organizacijama i institucijama radi razvoja i unapređenja tjelesnog i zdravstvenog odgoja i sporta uopće. Organizovanje i razvijanje svih vidova edukativnog rada, vaspitno - obrazovnih i informativnih djelatnosti.

P4290605 [320x200].JPG

STRUČNI!

Stvaranje pozitivnih navika kod članova Udruženja u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena. Doprinosi i sarađuje sa osnovnim i srednjim školama u formiranju i razvoju sportskih sekcija, Organizuje ljetne i zimske aktivnosti Udruženja,organizuje seminare i stručne skupove i kampove! Štiti interese gimnastičkog sporta u Bihaću i Bosni i Hercegovini!

P4290615 [320x200].JPG